Friday, September 25, 2009

Karl-Alfred: Läste i larson att uppehovsrätten har gått ut på Karl-Alfred
han får vara med i våra serier från och med nu!En dag utan kamera: En skiss från turnén!
Malins Serie: Ritade denna när jag satt på politikermöte och lyssnade på min arbetskamrat Malin!

No comments: